Vanuit het bestuur…

Graag willen we jullie hierbij informeren over de wisselingen die hebben plaatsgevonden in het bestuur.

Per 1 september jl. zijn Rob Odinot, John Ruisch en Dinie Berenschot gestopt als bestuursleden. Wij bedanken hen hartelijk voor hun, vaak jarenlange, inzet voor onze vereniging.

We zijn ook blij dat op de oproep vanuit het bestuur 3 nieuwe bestuursleden zich gemeld hebben: Jacob Veneman, Lydia den Daas en Peter van Heerwaarden. Samen met Leo Slijkhuis en ondergetekende wordt het bestuur voortgezet met een nader te bepalen taakverdeling. 

Heb je ideeën of tips voor de vereniging of wil je deelnemen in een commissie bijv. de Barcommissie, de Technische Commissie of de Onderhoudscommissie, meld je dan bij een van de bestuursleden.

In de Algemene Ledenvergadering zal dit definitief worden gemaakt. Wij zullen deze ALV organiseren zodra het mogelijk is dit veilig te doen.

Namens het bestuur,
Margot van der Velden
Secretaris

Share