Vanuit het bestuur…

Graag vragen we jullie aandacht voor 3 onderwerpen die van groot belang zijn voor onze vereniging. De rode draad hierin is dat we dringend op zoek zijn naar leden die -naast tennissen- ook op een andere manier een steentje willen bijdragen om onze vereniging draaiend te houden.

  1. Landentennis

De afgelopen jaren werd in het najaar “Landentennis” georganiseerd. De wekelijkse avonden leverden altijd leuk tennis en veel gezelligheid op. Voor dit najaar zoeken we op korte termijn leden die het dit najaar -en liefst ook in de komen de jaren- willen organiseren. Zonder nieuwe organisatoren kan het niet meer door gaan.

  1. Competitie

In het voorjaar hebben 2 teams voorjaarscompetitie gespeeld en op 14 september start er voor het eerst ook een team in de najaarscompetitie, op de vrijdagavond. Elke vereniging die competitie speelt heeft een VCL, een VerenigingsCompetitieLeider, nodig. Om competitie te kunnen blijven spelen bij de KNLTB zijn wij op zoek naar 1 of meer leden die dit najaar de cursus van VCL willen volgen bij de KNLTB. Dit omdat wij anders vanaf 1-1-2019 niemand meer hebben binnen de vereniging die bevoegd is als VCL. Het zou jammer zijn als wij vanaf 2019 geen competitie meer kunnen spelen.

  1. Klarenbeek Open

Het jaarlijkse Open Toernooi 2018 hebben ook dit jaar weer positief afgesloten. Daar is het bestuur   alle vrijwilligers erg dankbaar voor. Dit geeft de vereniging o.a. weer een financiële impuls die wij goed kunnen gebruiken.

Het zo mooi zijn als wij het toernooi in 2019 en de jaren daarna ook weer kunnen organiseren maar zoals jullie misschien al weten heeft de organisatie besloten om er na dit jaar mee te stoppen. Het bestuur heeft hier uiteraard begrip voor en vinden dat ze het jarenlang voortreffelijk gedaan hebben. Maar als we niet meer in staat zijn een jaarlijks open toernooi te organiseren heeft dit een grote impact op onze vereniging, zowel op financieel vlak als op andere vlakken zoals bijv. het aantrekken van nieuwe leden en de naamsbekendheid van de vereniging.

Daarom vragen wij leden die de volgende openstaande functies zouden willen invullen:

  1. Wedstrijdleiding met bevoegdheid VTL, VerenigingsToernooiLeider, die het toernooi aanmeldt bij de KNLTB, de inschrijvingen verwerkt en de wedstrijden inplant. Dit in samenwerking met de bondsgedelegeerde. Ook ondersteuning van de VTL is zeer gewenst.
  2. Algemene toernooi coördinator, die de algemene leiding heeft.
  3. Coördinator facilitaire zaken, die zorgt voor bijv. opbouw van de tenten met verlichting, het keuken platform, stroomvoorziening en de schoonmaak van het clubhuis en het park vooraf.
  4. Coördinator bar + keuken bezetting, deze werft vrijwilligers voor de bar en keuken en maakt hier het rooster voor.
  5. Coördinator keukenploeg, deze stuurt tijdens het toernooi de vrijwilligers van de keuken aan.

Wat houdt de functie en cursus van VCL en VTL in? De pdf met informatie kun je hier downloaden:

De kosten van de VCL of VTL cursus worden uiteraard vergoed door de vereniging.

Heb je belangstelling voor een functie of heb je vragen hierover, neem dan even contact op met een van de bestuursleden:

Rob Odinot, John Ruisch, Leo Slijkhuis of Margot van der Velden

 

Share