Uitnodiging en Agenda Algemene Ledenvergadering 2021

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 27 oktober 2021, aanvang 19.30 uur, in het clubhuis, Lariksweg 35 in Klarenbeek. 

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 27 maart 2019
  – Deze treft u voorafgaand aan de vergadering aan in het clubhuis.
 3. Verslag van kasjaren 2019 en 2020 en vooruitblik 2021 en 2022
  – Onderhoudscommissie
  – Barcommissie
  – Technische commissie
  – Verslag van de penningmeester
  – Verslag kascommissie
  – Verkiezing nieuwe kascommissie
 4. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  De volgende functies zijn vacant:
  – Voorzitter
  – Penningmeester / stopt per 31-12-2021
  – Secretaris / stopt per 31-12-2021
  – Bestuurslid Barcommissie
  – Bestuurslid Onderhoud
  Zonder nieuwe bestuursleden kan de vereniging niet blijven draaien!
  – Coördinator Jeugd (geen bestuurslid)
  – We zoeken ook commissieleden voor diverse commissies bijv. barcommissie, en technische commissie.
 5. Contributie 2022
 6. WBTR / Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Aanmeldingen voor bestuursfuncties en afmeldingen voor de vergadering graag via e-mail voor 25 oktober.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Share