Uit de bestuursvergadering van 13 september 2016

Bestuurssamenstelling.

Gesproken is opnieuw over de vacatures binnen het bestuur die zijn/gaan ontstaan. In een eerdere nieuwsbrief zijn alle leden hierover geïnformeerd. Tevens werd gevraagd om kandidaten. Opnieuw is het resultaat zeer teleurstellend. Behoudens één negatieve reactie op de brief heeft niemand gereageerd en/of voelt zich geroepen een functie te gaan vervullen.

Ook Henk Hurenkamp, verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer, heeft te kennen gegeven te zullen stoppen. Binnen het bestuur zijn er mogelijkheden die vacature op te vullen. Blijven nog steeds de functies van voorzitter en technisch bestuurslid vacant. Mochten zich daarvoor geen kandidaten melden dan zal mogelijk een extra ledenvergadering moeten aangeven hoe verder met de vereniging. Nadere informatie daarover volgt na de eerstvolgende bestuursvergadering (eind oktober/begin november).

Toegang tot het park.

Alle leden hebben een sleutel van het toegangshek. Echter ook vele ex-leden hebben nog steeds een sleutel. Ondanks een borg nooit meer ingeleverd bij de ledenadministratie. Dit beperkt zich echter niet alleen tot de sleutels van het toegangshek. Ook sleutels van de kantine zijn nog in het bezit van genoemde leden. Dit is verre van wenselijk.
Daarnaast is het sleutelsysteem moeilijk beheersbaar (te krijgen).

Gekeken wordt dan ook naar een ander, ook beter beheersbaar, systeem van toegang tot het park en de kantine. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om dit te regelen via het pasje van de KNLTB. Worden die pasjes ook weer eens afgehaald en kunnen direct afspraken worden gemaakt over het te verrichten vrijwilligerswerk. Een nieuw systeem kost geld, het werken met een nieuw toegangsslot ook.

Alvorens te beslissen zullen voorstellen m.b.t. het toegangssysteem en de daaraan verbonden kosten aan de leden worden voorgelegd.

Tennis 55+

In de vergadering van 13 september heeft het bestuur besloten te kijken of er belangstelling was van de “plussers” binnen onze vereniging om iedere vrijdagmiddag te gaan tennissen. Vrijdagmiddag, eind van de week een balletje slaan met daarnaast een hapje en een drankje. Goed voor de saamhorigheid en enige inkomsten. Blijkt echter dat er op de donderdagmiddag al een soortgelijke doelgroep tennist. Na overleg en instemming is daarop besloten (voorshands) de vrijdagmiddag te laten vallen en op de donderdagmiddag, vanaf 15.00 aan te sluiten. Dus wie belangstelling heeft?????

clubkampdubbel2016-292

Share