Uit de bestuursvergadering van 13 september 2016

Bestuurssamenstelling. Gesproken is opnieuw over de vacatures binnen het bestuur die zijn/gaan ontstaan. In een eerdere nieuwsbrief zijn alle leden hierover geïnformeerd. Tevens werd gevraagd om kandidaten. Opnieuw is het resultaat zeer teleurstellend. Behoudens één negatieve reactie op de brief heeft niemand gereageerd en/of voelt zich geroepen een functie te gaan vervullen. Ook Henk Hurenkamp, verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer, heeft te kennen gegeven te zullen stoppen. Binne...
Lees meer