Uit de bestuursvergadering van 19 januari 2017

Lief en Leed: Het bestuur wil meer aandacht besteden aan 'lief en leed' binnen de vereniging bijv. aan ernstig zieke leden. Mocht je iets horen op dit gebied, willen jullie dit dan doorgeven aan het bestuur? Agenda 2017 (onder voorbehoud): maart; Uitgifte pasjes 22 maart; Algemene Ledenvergadering april/mei; Competitie week 25; Clubkampioenschappen enkel en gemengd dubbel 8 juli; Oost-West toernooi week 34; Open toernooi week 39; Clubkampioenschappen dubbels nog niet beke...
Lees meer

Uit de bestuursvergadering van 13 september 2016

Bestuurssamenstelling. Gesproken is opnieuw over de vacatures binnen het bestuur die zijn/gaan ontstaan. In een eerdere nieuwsbrief zijn alle leden hierover geïnformeerd. Tevens werd gevraagd om kandidaten. Opnieuw is het resultaat zeer teleurstellend. Behoudens één negatieve reactie op de brief heeft niemand gereageerd en/of voelt zich geroepen een functie te gaan vervullen. Ook Henk Hurenkamp, verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer, heeft te kennen gegeven te zullen stoppen. Binne...
Lees meer

Uit de bestuursvergadering van 9 juni 2016

We maken ons zorgen om het aantal leden dat vrijwilligerswerk doet voor onze vereniging. We zien dat een steeds kleiner wordende groep steeds meer moet doen. Een voorbeeld hiervan is het zomertennistoernooi voor leden van S.C. Klarenbeek. Een leuk toernooi met ca. 50 deelnemers dat een mooie bijdrage levert aan onze financiële positie en wellicht ook nieuwe leden oplevert. Helaas is het problematisch om de bardienst rond te krijgen. Lijkt het je leuk om in juni of juli een keer bardienst te dra...
Lees meer