Lid worden?

Beste tennisfan.
Hieronder tref je een aanmeldingsformulier aan betreffende het lidmaatschap van tennisvereniging De Zweepslag. Gaarne het formulier, volledig ingevuld en waar gevraagd ondertekend, samen met één recente pasfoto opsturen (officiële pasfoto van 35 x 45 mm).

De contributie bedraagt thans voor seniorleden € 144,00 en voor juniorleden € 90,00. De lidmaatschapsperiode loopt van 1 januari tot 31 december. Word je na 1 juni van dit jaar lid dan zal er een reductie op de contributie worden toegepast. Voor inschrijfgeld wordt eenmalig € 20,00 berekend.

Indien jij je als lid aanmeldt, krijg je een sleutel waarmee je het toegangshek van het tennispark kunt openen. Voor de sleutel dien je € 5,00 borg te betalen.

Tennislessen zijn alleen voor leden en dienen rechtstreeks aan de leraar te worden betaald. Klik hier voor meer informatie.

Het inschrijfformulier hier te downloaden en kijk bij nieuwe leden. Vergeet niet één pasfoto mee te sturen.
Het ingevulde inschrijfformulier met één recente pasfoto’s graag sturen naar:
Ledenadministratie TV De Zweepslag

Femmy Bouwmeester
Tingietersdonk 7
7326NA Apeldoorn

Download ons inschrijfformulier

Share