Uit de bestuursvergadering van 13 september 2016

Bestuurssamenstelling. Gesproken is opnieuw over de vacatures binnen het bestuur die zijn/gaan ontstaan. In een eerdere nieuwsbrief zijn alle leden hierover geïnformeerd. Tevens werd gevraagd om kandidaten. Opnieuw is het resultaat zeer teleurstellend. Behoudens één negatieve reactie op de brief heeft niemand gereageerd en/of voelt zich geroepen een functie te gaan vervullen. Ook Henk Hurenkamp, verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer, heeft te kennen gegeven te zullen stoppen. Binne...
Lees meer

Uit de bestuursvergadering van 9 juni 2016

We maken ons zorgen om het aantal leden dat vrijwilligerswerk doet voor onze vereniging. We zien dat een steeds kleiner wordende groep steeds meer moet doen. Een voorbeeld hiervan is het zomertennistoernooi voor leden van S.C. Klarenbeek. Een leuk toernooi met ca. 50 deelnemers dat een mooie bijdrage levert aan onze financiële positie en wellicht ook nieuwe leden oplevert. Helaas is het problematisch om de bardienst rond te krijgen. Lijkt het je leuk om in juni of juli een keer bardienst te dra...
Lees meer

Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) 2016

De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 30 maart 2016, aanvang 19.30 uur, in het clubhuis, Lariksweg 35 in Klarenbeek. Agendapunten: Opening door de voorzitter Notulen algemene ledenvergadering d.d. 18 maart 2015. De notulen zijn hier in te zien. Verslag van het afgelopen jaar en plannen voor het verenigingsjaar 2016. Technische commissie Onderhoudscommissie Barcommissie Verslag van de penningmeester Verslag kascommissie Verkiezing nieuwe kascommissie ...
Lees meer

Uit de algemene ledenvergadering van 18 maart 2015

Notulen algemene ledenvergadering dd. 18 maart 2015. Aanwezig 26 leden, incl. bestuur. Met kennisgeving afwezig: Femmy en Theo Bouwmeester, Koen van Brink, Hans Brugman, Reina Eggink, Jeroen Gieles, Wyno Harmelink, Chiel van Heerwaarden, Marjan ten Hove, Int Lutgendorf, Hans Pas, Elsbeth Smit, Arie Stehouwer, Margot van der Velde, Jan en Carla van der Wal, Jannie Zwerus. Opening door de voorzitter: Frans opent en spreekt zijn teleurstelling uit over de magere opkomst. Stilgestaan wordt bij...
Lees meer

Uit de bestuursvergadering van 21 oktober 2015

Als bestuur van onze tennisvereniging wil zij de clubleden via de site informeren en zal na iedere bestuursvergadering een aantal punten samenvatten en dit publiceren op de site. Je kunt dit vinden in de blauwe menubalk 'De vereniging', hieronder staat in het submenu 'Van het bestuur...' klik hierop en dit zal in verloop van tijd worden aangevuld met de diverse verslagen... Vacatures: In 2016 ontstaan er de volgende vacatures in het bestuur: - Voorzitter - Bestuurder Technische Commissie ...
Lees meer