Open toernooi 2022

In augustus, week 34, zou ons open toernooi 40+ en 55+ plaatsvinden. Gezien alle corona beslommeringen en de zeer geringe bereidheid van de leden voor inzet van het vrijwilligerswerk heeft het bestuur (bestaande uit slechts 3 personen) besloten om het toernooi voor dit jaar te annuleren. Op 30 april 2022 is een mailbericht naar alle seniorleden verstuurd voor aanmelding van het vrijwilligerswerk voor het open toernooi, slecht 8 leden hebben gereageerd (waarvoor dank). Voor volgend jaar wi...
Lees meer

Algemene Ledenvergadering 2022

Uitnodiging en Agenda Algemene Ledenvergadering  Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 30 maart 2022, aanvang 19.30 uur, in het clubhuis, Lariksweg 35 in Klarenbeek.   Agenda Opening  Notulen algemene ledenvergadering d.d. 27 oktober 2021. Deze treft u voorafgaand aan de vergadering aan in het clubhuis. Verslag van 2021 en vooruitblik naar 2022  Onderhoudscommissie  Barc...
Lees meer

Uitnodiging en Agenda Algemene Ledenvergadering 2021

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 27 oktober 2021, aanvang 19.30 uur, in het clubhuis, Lariksweg 35 in Klarenbeek.  Agenda: OpeningNotulen algemene ledenvergadering d.d. 27 maart 2019- Deze treft u voorafgaand aan de vergadering aan in het clubhuis.Verslag van kasjaren 2019 en 2020 en vooruitblik 2021 en 2022- Onderhoudscommissie- Barcommissie- Technische commissie- Verslag van de penningmeester- Verslag k...
Lees meer

Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2018

Aanwezig: 41 leden inclusief bestuur Afwezig met kennisgeving:  Wim van Werven, Wil v/d Bos, Wyno Harmelink, Angelien Timmer, Marieke Wessels, Marjan ten Hove, Conrad en Anneke Pauw, Dinie Berenschot, Hans Brugman, Jan v/d Wal, Martijn Bresser en Michel Loumans.    Opening en mededelingen De vergadering start om 20.00 omdat om 19.30 nog geen 2/3 van het aantal leden aanwezig was. Leo Slijkhuis opent de vergadering. Verslag vorige vergadering d.d. 22 maart 2017 De n...
Lees meer

Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering)

De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 27 maart 2019, aanvang 19.30 uur, in het clubhuis, Lariksweg 35 in Klarenbeek. Agenda: Opening Notulen algemene ledenvergadering d.d. 21 maart 2018.Deze treft u voorafgaand aan de vergadering aan in het clubhuis. Verslag van het afgelopen jaar en plannen voor verenigingsjaar 2019. Technische commissie Onderhoudscommissie  BarcommissieVerslag van de penningmeesterVerslag kascommissieVerkiezing nieuwe kascommissie Sponsoring ...
Lees meer

Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) 2017

De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 22 maart 2017, aanvang 19.30 uur, in het clubhuis, Lariksweg 35 in Klarenbeek. Agenda: Opening Notulen algemene ledenvergadering d.d. 30 maart 2016. Deze treft u voorafgaan aan de vergadering aan in het clubhuis. Verslag van het afgelopen jaar en plannen voor verenigingsjaar 2017. Technische commissie Onderhoudscommissie Barcommissie Verslag van de penningmeester Verslag kascommissie Verkiezing nieuwe kasc...
Lees meer

Uit de algemene ledenvergadering van 30 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 maart 2016. Aanwezig: 40 leden inclusief bestuur Afwezig met kennisgeving: Wim Beumer, Koos van der Maarel Opening en mededelingen: De vergadering start om 20.00 omdat om 19.30 nog geen 2/3 van het aantal leden aanwezig was. Peter bedankt namens Greet iedereen voor de bloemen en de aandacht. Er zijn meer leden aanwezig dan in 2015. Het open toernooi (2015) was financieel het beste toernooi ooit. Dank aan alle vrijwilligers hiervoor! Verslag vorige ver...
Lees meer