Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2018

Aanwezig: 41 leden inclusief bestuur Afwezig met kennisgeving:  Wim van Werven, Wil v/d Bos, Wyno Harmelink, Angelien Timmer, Marieke Wessels, Marjan ten Hove, Conrad en Anneke Pauw, Dinie Berenschot, Hans Brugman, Jan v/d Wal, Martijn Bresser en Michel Loumans.    Opening en mededelingen De vergadering start om 20.00 omdat om 19.30 nog geen 2/3 van het aantal leden aanwezig was. Leo Slijkhuis opent de vergadering. Verslag vorige vergadering d.d. 22 maart 2017 De n...
Read More

Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering)

De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 27 maart 2019, aanvang 19.30 uur, in het clubhuis, Lariksweg 35 in Klarenbeek. Agenda: Opening Notulen algemene ledenvergadering d.d. 21 maart 2018.Deze treft u voorafgaand aan de vergadering aan in het clubhuis. Verslag van het afgelopen jaar en plannen voor verenigingsjaar 2019. Technische commissie Onderhoudscommissie  BarcommissieVerslag van de penningmeesterVerslag kascommissieVerkiezing nieuwe kascommissie Sponsoring ...
Read More

Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) 2017

De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 22 maart 2017, aanvang 19.30 uur, in het clubhuis, Lariksweg 35 in Klarenbeek. Agenda: Opening Notulen algemene ledenvergadering d.d. 30 maart 2016. Deze treft u voorafgaan aan de vergadering aan in het clubhuis. Verslag van het afgelopen jaar en plannen voor verenigingsjaar 2017. Technische commissie Onderhoudscommissie Barcommissie Verslag van de penningmeester Verslag kascommissie Verkiezing nieuwe kasc...
Read More

Uit de algemene ledenvergadering van 30 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 maart 2016. Aanwezig: 40 leden inclusief bestuur Afwezig met kennisgeving: Wim Beumer, Koos van der Maarel Opening en mededelingen: De vergadering start om 20.00 omdat om 19.30 nog geen 2/3 van het aantal leden aanwezig was. Peter bedankt namens Greet iedereen voor de bloemen en de aandacht. Er zijn meer leden aanwezig dan in 2015. Het open toernooi (2015) was financieel het beste toernooi ooit. Dank aan alle vrijwilligers hiervoor! Verslag vorige ver...
Read More