Tennissen in Coronatijd

Beste leden, Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag is er verwarring ontstaan over of dubbelen nog toegestaan is. De definitieve noodverordening waar wij als vereniging mee te maken hebben is pas definitief gemaakt na de persconferentie en hierin staat dat we mogen sporten in groepen van maximaal 4 personen op 1,5 afstand. We mogen dus dubbelen mits we de 1,5 meter afstand in acht nemen. Graag jullie aandacht voor alle regels over ten...
Read More

Landenwedstrijden 2020

Binnenkort hadden we weer van start willen gaan met de Landenwedstrijden. Echter met alle te treffen coronamaatregelen (en nog te verwachten maatregelen) willen we het even aanzien hoe het gaat verlopen. Dat we gaan spelen, daar gaan we ons best voor doen, alleen weten we nog niet hoe en wanneer. Bepalend zijn de te treffen maat­regelen en beschikbare banen. De periode is niet echt bepalend, we kunnen spelen tot aan het voorjaar 2021. We spelen, zover als mogelijk, op de donderdagavonden op ...
Read More

Vanuit het bestuur…

Graag willen we jullie hierbij informeren over de wisselingen die hebben plaatsgevonden in het bestuur. Per 1 september jl. zijn Rob Odinot, John Ruisch en Dinie Berenschot gestopt als bestuursleden. Wij bedanken hen hartelijk voor hun, vaak jarenlange, inzet voor onze vereniging. We zijn ook blij dat op de oproep vanuit het bestuur 3 nieuwe bestuursleden zich gemeld hebben: Jacob Veneman, Lydia den Daas en Peter van Heerwaarden. Samen met Leo Slijkhuis en ondergetekende wordt het bestuur...
Read More

Clubkampioenschappen dubbel 2020

Hallo beste leden, In de week van 21 tot en met 27 september 2020 willen we de clubkampioenschappen dubbel organiseren. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen de speeldagen en de speeltijden worden bepaald. De competitiedeelnemers kunnen de vrijdag als verhindering bij hun inschrijving vermelden. Schrijf je hier in of stuur mij een berichtje... De organisatie, Peter.
Read More

Tweedaags Gezelligheidstoernooi

Hallo tennisvrienden,  Nu er al heel veel niet doorgaat en ons open toernooi ook geen doorgang vindt willen wij iets nieuws gaan organiseren. Wij van het bestuur willen een tweedaags gezelligheidstoernooi gaan organiseren en wel op 29 en 30 augustus voor alle leden. De bedoeling is dat er na twee dagen een beste vrouw en een beste man uit komt. Wie wil dat nu niet.  Een heel jaar lang de titel van beste vrouw/man te mogen voeren. Dus geef je op individueel. Wij maken verder de i...
Read More

Goed nieuws voor de tennissers!

Vanaf nu zijn er verdere versoepelingen van de Corona-maatregelen! De belangrijkste aanpassing: we mogen weer dubbelen, mits we 1,5 meter afstand houden. Onderstaande regels zijn nu van toepassing: We houden anderhalve meter afstand en bij klachten blijven we thuis.We mogen dubbelen, mits we 1,5 meter afstand houden.Bij de jeugd t/m 18 jaar is er een toezichthouder nodig.De tennisleraar mag maximaal 4 personen tegelijk lesgeven op een baan (13 jaar en ouder).De tennisleraar mag wèl meer d...
Read More