Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering)

De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 27 maart 2019, aanvang 19.30 uur, in het clubhuis, Lariksweg 35 in Klarenbeek.

Agenda:

Opening

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 21 maart 2018.
Deze treft u voorafgaand aan de vergadering aan in het clubhuis.

Verslag van het afgelopen jaar en plannen voor verenigingsjaar 2019.

  • Technische commissie
  • Onderhoudscommissie  
  • Barcommissie
  • Verslag van de penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Verkiezing nieuwe kascommissie

Sponsoring

Rondvraag

Sluiting

Share