Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) 2017

De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 22 maart 2017, aanvang 19.30 uur, in het clubhuis, Lariksweg 35 in Klarenbeek.

Agenda:

 1. Opening
 1. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 30 maart 2016. Deze treft u voorafgaan aan de vergadering aan in het clubhuis.
 1. Verslag van het afgelopen jaar en plannen voor verenigingsjaar 2017.
 • Technische commissie
 • Onderhoudscommissie
 • Barcommissie
 • Verslag van de penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Verkiezing nieuwe kascommissie
 • Begroting 2017 incl. voorstel contributie
 1. Verkiezing nieuwe bestuursleden.
 • De functie van voorzitter is vacant.
 • De functie van penningmeester is vacant.
 • De functie van bestuurslid technische commissie is vacant.
 • Arie Zwikker stopt als bestuurslid. De functie van algemeen bestuurslid is vacant. De taken zullen in nader overleg worden vastgesteld.Mochten er kandidaten zijn die een functie (of een nader te bespreken deel van de functie) voor hun rekening willen nemen dan kunnen zij zich melden door middel van een schriftelijke verklaring, die uiterlijk 19 maart in het bezit van de secretaris moet zijn (e-mailadres: secretaris@tvdezweepslag.nl).
 • Jacob Veneman heeft zich aangemeld om de functie van bestuurslid onderhoudscommissie over te nemen van Henk Hurenkamp.Het bestuur stelt voor Jacob in deze functie te benoemen.
 • Leo Slijkhuis heeft zich aangemeld om de functie van voorzitter op zich te nemen.Het bestuur stelt voor Leo om in deze functie te benoemen.
  Het gevolg hiervan is dat Leo dan geen penningmeester meer blijft.
 1. Kasbladen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting
Share