Algemene Ledenvergadering 2022

Uitnodiging en Agenda Algemene Ledenvergadering 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 30 maart 2022, aanvang 19.30 uur, in het clubhuis, Lariksweg 35 in Klarenbeek.  

Agenda

 1. Opening 
 1. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 27 oktober 2021.

Deze treft u voorafgaand aan de vergadering aan in het clubhuis.

 1. Verslag van 2021 en vooruitblik naar 2022 
 • Onderhoudscommissie  
 • Barcommissie (incl. Horecavergunning, Rookbeleid, Prijsbeleid)
 • Technische commissie 
 • Verslag van de penningmeester 
 • Verslag kascommissie
 • Verkiezing nieuwe kascommissie
 1. Nieuwe bestuursleden
 • Björn Meijboom neemt de functie van Penningmeester van Leo Slijkhuis over.
 • De volgende functies zijn vacant: 
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • We zoeken ook commissieleden voor diverse commissies bijv. technische commissie (toernooicommissie) en jeugdcommissie.
 1. WBTR / Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Aanmeldingen voor bestuursfuncties en afmeldingen voor de vergadering graag via e-mail voor 25 maart naar secretaris@tvdezweepslag.nl.  

Met vriendelijke groet
Het bestuur

Share